MISI NILAM

6:35 PM Edit This 0 Comments »
BERUSAHA MEMBERI PERKHIMATAN YANG EFEKTIF, KONDUKTIF DAN HARMONIS KEPADA SEMUA WARGA SKPA (2) MELALUI :
· PENGGUNAAN MEDIA PENDIDIKAN DALAM MELAKSANAKAN KURIKULUM BAGI MENINGKATKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH.
· KE ARAH MEMBENTUK MASYARAKAT BERILMU, BERKETRAMPILAN DAN DINAMIK SERTA PROGRASIF.

PROGRAM NILAM

12:46 AM Edit This 0 Comments »
NILAM atau 'NADI ILMU AMALAN MEMBACA' :-
merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan disekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Perlaksanaan program ini meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpulkan secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan.
Ia adalah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untuk membina tabiat membaca di kalangan murid. Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di sekolah rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan di sekolah menengah dengan rasminya pada 1999 melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.13/1998 Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 22 Mei 1998.

Objektif program :-
Merangsang Murid supaya banyak Membaca• Menggalakkan sekolah terus menjana ide kreatif dan inovatif untuk diserapkan ke dalam NILAM.

Matlamat :-
Membina tabiat gemar membaca di kalangan individu.

LOGO SEKOLAH

6:41 PM Edit This 0 Comments »


SJK(C) YUK HUA,

71600 KUALA KLAWANG,

NEGERI SEMBILAN.